Doçentlik ve Teşvik


    Kongrenin, Akademik Teşvik ve Doçentlik kriterleri ile tüm akademik yükselme kriterlerine uygun olarak yapılması planlamakta, bu şartları sağlamak için çaba sarf edilmektedir. Bu amaçla Türkiye katılımcılarına %49’luk bir kota uygulanması planlanmaktadır.

    ICASEM sayfa alti TARHLER temmuz

    Kongreye Kalan Süre