Kabul Edilen Bildiriler


    01 Eylül 2022 tarihinde  açıklanacaktır.

    ICASEM sayfa alti TARHLER temmuz

    Kongreye Kalan Süre