Özet Bildiri Gönderimi


  ICASEM IV. Uluslararası Uygulamalı Bilimler, Mühendislik ve Matematik Kongresi’ne katılım için tüm sorumlu yazarlar sisteme kayıt olmalıdır. Gönderilen bildiri özetleri, Bilim Kurulu tarafından incelenerek hakemlere gönderilecektir. Hakem raporlarının olumlu olması durumunda bildiriniz kabul edilecek, olumsuz olması durumunda bildiriniz reddedilecektir.

  Bildiri özetiniz kabul edildiği taktirde size bir bilgilendirme maili gelecektir.  Kabul edilen bildiriler, kongre programına dahil edilecektir.

  Bildiri özeti, İngilizce dilinde yazılmalı ve en az 200 en fazla 400 kelimeden oluşmalıdır. Özet metninden sonra 3-5 adet anahtar kelime yazılmalıdır.

  Kongrede bildiri sunumu için ayrılan süre 15 dakikadır. Sunumlar sonrasında soru ve tartışma bölümleri için 5 dakika ayrılacaktır. Bildiriler Türkçe veya İngilizce sunulabilir.

   

  Özet bildiri gönderimi için tıklayınız.

   

  ICASEM sayfa alti TARHLER temmuz

  Kongreye Kalan Süre