Yayın  İmkanları


  Kongrede sunulan tüm bildirilerin özetleri, ISBN’li özet bildiri kitabında yayınlanacaktır.

  Kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise, yazar tarafından seçilecek, Düzenleme Kurulu tarafından onaylanacak aşağıdaki kategorilerden birinde yayımlanacaktır.

  1.       ISBN’li bildiri kitabında “tam metin bildiri” olarak yayınlanabilecektir.

  2.       TBMM tarafından basılacak kongre kitabında “kitap bölümü” olarak yayınlanabilecektir.

  3.      Hakem sürecinden geçirilerek Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde Ulakbim Tr Dizin ile çeşitli ulusal ve uluslararası dizinlerde taranan aşağıdaki dergilerde “makale” olarak yayımlanabilecektir.

   

   

   

   

   

  ICASEM sayfa alti TARHLER temmuz

  Kongreye Kalan Süre