INCSOS-VIII ve ICASEM-IV Bilim Kongrelerinin İlk Gün Oturumları Başarı İle Gerçekleşti
  INCSOS VIII ve ICASEM IV Uluslararası Bilim Kongrelerinin Açılışı Gerçekleştirildi
  NKÜ Ev Sahipliğinde Düzenlenen INCSOS VIII ve ICASEM IV Uluslararası Bilim Kongreleri ‘Balkanların Geleceği ve Türkiye’ Temalı Kongre Özel Oturumları ile Sona Erdi

  Yazım Kuralları


  Bildiri tam metinleri APA 6 stili çerçevesinde şekillendirilmiştir. Hazırlanacak metinler, aşağıdaki yazım kurallarına uyularak yazılmalıdır.

            • Tam Metin Bildiri Kitabı yazım kuralları için tıklayınız.

            • Journal of Tekirdag Agriculture Faculty https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/writing-rules
            • European Journal of Engineering and Applied Sciences https://dergipark.org.tr/ejeas
            • Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences https://turkishstudies.net/appliedsciences?mod=sayfabilgi&sayfa_alias=Makale%20Yaz%C4%B1m%20Kurallar%C4%B1

   

  321

  321

  55

  Başlıksız 16

  kitapicasem