Yazım Kuralları


  Bildiri tam metinleri APA 6 stili çerçevesinde şekillendirilmiştir. Hazırlanacak metinler, aşağıdaki yazım kurallarına uyularak yazılmalıdır.

   1. Bildiri Kitabı ve Kongre Kitabı Yazım Kuralları 
   2. Turkish Studies- Information Technologies and Applied Sciences 
   3. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 
   4. Turkish Journal of Biology 
   5. Turkish Journal of Physics 
   6. Turkish Journal of Chemistry 
   7. Turkish Journal of Mathematics
   8. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science
   9. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences
   

  ICASEM sayfa alti TARHLER temmuz

  Kongreye Kalan Süre