INCSOS-VIII ve ICASEM-IV Bilim Kongrelerinin İlk Gün Oturumları Başarı İle Gerçekleşti
INCSOS VIII ve ICASEM IV Uluslararası Bilim Kongrelerinin Açılışı Gerçekleştirildi
NKÜ Ev Sahipliğinde Düzenlenen INCSOS VIII ve ICASEM IV Uluslararası Bilim Kongreleri ‘Balkanların Geleceği ve Türkiye’ Temalı Kongre Özel Oturumları ile Sona Erdi

Bildiri Özetleri


INCSOS VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ne katılım için sisteme yazar kaydı yapılmalı ve bildiri özeti yüklenmelidir. Gönderilen bildiri özetleri, Bilim Kurulu tarafından incelenerek hakemlere gönderilecektir. Hakem raporlarının olumlu olması durumunda bildiriniz kabul edilecek, olumsuz olması durumunda bildiriniz reddedilecektir.

Bildiri özetiniz kabul edildiği taktirde size bir bilgilendirme maili gelecektir. Kabul edilen bildiriler, kongre programına dahil edilecektir.

Bildiri özeti, bildirinin sunulacağı dilde (Türkçe veya İngilizce) en az 200 en fazla 400 kelimeden oluşmalıdır. Özet metninden sonra 3-5 adet anahtar kelime yazılmalıdır.

Kongrede bildiri sunumu için ayrılan süre 15 dakikadır. Sunumlar sonrasında soru ve tartışma bölümleri için 5 dakika ayrılacaktır. Bildiriler Türkçe veya İngilizce sunulabilir.

 

Bildiri özeti göndermek için tıklayınız...

21

6

66

66