Doçentlik ve Teşvik


Kongrenin, Akademik Teşvik ve Doçentlik kriterleri ile tüm akademik yükselme kriterlerine uygun olarak yapılması planlamakta, bu şartları sağlamak için çaba sarf edilmektedir. Bu amaçla Türkiye katılımcılarına %49’luk bir kota uygulanması planlanmaktadır.

 

INCSOS sayfa alti TARHLER temmuz