Yayın İmkanları                                 

 


Kongrede sunulan tüm bildirilerin özetleri, ISBN’li özet bildiri kitabında yayımlanacaktır.

Kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise, yazar tarafından seçilecek, Düzenleme Kurulu tarafından onaylanacak aşağıdaki kategorilerden birinde yayımlanacaktır.

  1. ISBN’li bildiri kitabında “tam metin bildiri” olarak yayımlanabilecektir.
  2. TBMM tarafından basılacak kongre kitabında “kitap bölümü” olarak yayımlanabilecektir.
  3. Hakem sürecinden geçirilerek Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde Ulakbim Tr Dizin ile çeşitli ulusal ve uluslararası dizinlerde taranan aşağıdaki dergilerde “makale” olarak yayımlanabilecektir.

INCSOS sayfa alti TARHLER temmuz