Yazım Kuralları


Bildiri tam metinleri APA 6 stili çerçevesinde şekillendirilmiştir. Hazırlanacak metinler, aşağıdaki yazım kurallarına uyularak yazılmalıdır.

    1. Bildiri Kitabı ve Kongre Kitabı Yazım Kuralları (link)

     2. Humanitas-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Yazım Kuralları (https://dergipark.org.tr/tr/pub/humanitas/writing-rules)

     3. Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları (https://dergipark.org.tr/tr/pub/abad/writing-rules)

     4. Tasavvur/Tekirdağ İlahiyat Dergisi Yazım Kuralları (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tasavvur/writing-rules)  

INCSOS sayfa alti TARHLER temmuz