INCSOS-VIII ve ICASEM-IV Bilim Kongrelerinin İlk Gün Oturumları Başarı İle Gerçekleşti
INCSOS VIII ve ICASEM IV Uluslararası Bilim Kongrelerinin Açılışı Gerçekleştirildi
NKÜ Ev Sahipliğinde Düzenlenen INCSOS VIII ve ICASEM IV Uluslararası Bilim Kongreleri ‘Balkanların Geleceği ve Türkiye’ Temalı Kongre Özel Oturumları ile Sona Erdi

Yazım Kuralları


Bildiri tam metinleri APA 6 stili çerçevesinde şekillendirilmiştir. Hazırlanacak metinler, aşağıdaki yazım kurallarına uyularak yazılmalıdır.

    1. Tam Metin Bildiri Kitabı ve Kongre Kitabı Yazım Kuralları (link)

     2. Humanitas-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Yazım Kuralları (https://dergipark.org.tr/tr/pub/humanitas/writing-rules)

     3. Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları (https://dergipark.org.tr/tr/pub/abad/writing-rules)

     4. Tasavvur/Tekirdağ İlahiyat Dergisi Yazım Kuralları (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tasavvur/writing-rules)  

       5.  Turkish Studies Dergileri yazım kuralları için dergi sitesini ziyaret ediniz. (https://turkishstudies.net/turkishstudies.jsp)

21

6

66

66

kitapincsos1